On viimane aeg koostada puhkuste ajakava!

puhkus
Sisuliselt on kaheaastase aegumist鋒taja eesm鋜k motiveerida t鲻tajaid v鮰ma...

Puhkuste ajakava eesm鋜k on anda m鮨emale poolele v鮥malus t鲻d ja puhkust planeerida. T鲻andjal on kohustus koostada puhkuste ajakava ja teha see t鲻tajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul, hiljemalt m鋜tsi l鮬uks.

躭djuhul m滗rab t鲻taja p鮤ipuhkuse aja t鲻andja, arvestades t鲻taja soove, mis on m鮥stlikult 黨itatavad t鲻andja ettev鮰te huvidega. Puhkuste ajakava koostamisel peab t鲻andja arvestama nende t鲻tajate soovidega,爇ellel on 鮥gus kasutada puhkust neile sobival ajal. See 鮥gus on vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last.燢oolivaheajal on 鮥gus puhata vanemal, kes kasvatab񃛇0-aastast last.

P鮤ipuhkust antakse t鲻tatud aja eest, st puhkuse saamine on s鮨tuvuses t鲻tatud ajast ehk puhkust antakse t鲻panuse eest. Iga t鲻tatud kalendriaasta eest on t鲻tajal 鮥gus saada p鮤ipuhkust t鋓es ulatuses. Kui t鲻taja p鮤ipuhkus on kantud t鲻andja koostatud puhkuste ajakavasse, on t鲻tajal 鮥gus kasutada puhkust selle kohaselt. Ajakava saab muuta 黭snes poolte kokkuleppel.

Kui t鲻andja j鋞ab puhkuste ajakava koostamata v鮥 m鮪e puhkuseosa ajakavas m鋜kimata, v鮥b t鲻taja puhkust kasutada talle sobival ajal, teatades sellest t鲻andjale ette 14 kalendrip鋏va kirjalikku taasesitamist v鮥maldavas爒ormis. See t鋒endab, et t鲻tajal on v鮥malus teatada t鲻andjale kaks n鋎alat enne puhkusele j滗mist oma soovist n鋓teks e-kirjaga ja t鋒taja saabumisel puhkusele j滗da. T鲻andja ei saa sel juhul t鲻tajale takistusi爐eha.

Puhkuse katkestamine

T鲻andjal on 鮥gus puhkus katkestada v鮥 edasi l黭ata 黭snes etten鋑ematu olulise t鲻korralduse h鋎avajaduse t鮰tu, eelk鮥ge kahju tekkimise 鋜ahoidmiseks. Sel juhul peab olema tegu erandliku olukorraga, mida ei ole v鮥malik爉uul moel lahendada, teise t鲻taja haigestumine ei saa olla puhkuse katkestamise p鮤jus. Puhkuse爇atkestamisel v鮥 edasil黭kamisel tuleb kasutamata j滗nud puhkuseosa anda t鲻tajale vahetult p鋜ast takistava asjaolu 鋜alangemist v鮥 poolte kokkuleppel muul ajal.

T鲻andjal on kohustus h黺itada t鲻tajale puhkuse katkestamisest v鮥 edasil黭kamisest tulenevad kulud. N鋓teks tasub t鲻andjal enne t鲻taja puhkuse katkestamist kaaluda, kas ta on valmis kinni maksma t鲻taja ostetud reisi,爉ida t鲻taja puhkuse katkestamise t鮰tu kasutada ei saa, v鮥 on lihtsam ja odavam leida teine t鲻taja.

Kogu aasta puhkus jaanuaris?

T鲻tajal on 鮥gus kasutada puhkust t鋓es ulatuses igal ajal kalendriaasta kestel (v.a t鲻tamise esimesel kalendriaastal), v鋖jat鲻tatud ajal pole puhkuse t鋓es ulatuses v鮥maldamisel t鋒tsust. Puhkuste ajakava koostamisel kavandab t鲻andja kogu puhkuse kasutamise kalendriaasta jooksul, v鮰mata arvesse kavandatud puhkuse ajaks v鋖jat鲻tatud aega. N鋓teks olukorras, kus t鲻taja kasutab kogu oma puhkust jaanuaris, on ta puhkuse ette saanud. Probleemi ei teki, kui ta ei lahku t鲻lt enne kalendriaasta l鮬pu. Kui aga t鲻lt lahkutakse enne kalendriaasta l鮬pu, saab t鲻andja t鲻lepingu seaduse (edaspidi TLS) 78爈鮥ke 3 j鋜gi pidada t鲻lepingu l鮬pemisel t鲻tasust kinni tasu v鋖jat鲻tamata p鮤ipuhkuse eest ilma t鲻taja n鮱solekuta.

Puhkuste ajakava koostamisel tuleb v鮰ta arvesse t鲻taja soove, mis on m鮥stlikult 黨itatavad t鲻andja ettev鮰te huvidega. N鋓teks ei pea t鲻andja arvestama t鲻taja soovi v鮰ta puhkust ettev鮰te k鮥ge kiirematel kuudel aasta jooksul. Oluline on lasta t鲻tajal kasutada v鋖jat鲻tatud puhkust enne puhkusen鮱de aegumist. Puhkuste ajakava kalendriaasta kohta tuleb teha t鲻tajale teatavaks aasta esimeses kvartalis.

Puhkuste ajakavasse on t鲻andjal kohustus kanda p鮤ipuhkus ja kasutamata p鮤ipuhkus ning poolte kokkuleppel muud puhkused. Puhkuste ajakava on pooltele siduv ja sinna m鋜gitud puhkusi antakse ajakava kohaselt.

P鮤ipuhkust kasuta kalendriaasta jooksul

T鲻taja peab igal kalendriaastal oma p鮤ipuhkuse 鋜a kasutama t鋓es ulatuses, nagu on s鋞estatud TLSi 68爈g-s 5. Puhkust on v鮥malik j鋜gmisse aastasse 黮e viia juhul, kui tegu on kasutamata j滗nud puhkuseosaga. Kasutamata j滗nud puhkuseosa all peetakse silmas puhkust, mille v鋖jav鮰mist on takistanud kas ettev鮰te h鋎avajadusest v鮥 t鲻taja isikust tulenev oluline p鮤jus.

Puhkust saab rahas kompenseerida ilma puhkuse reaalse kasutamiseta ainult t鲻suhte l鮬pemisel kasutamata puhkuse osas. Sisuliselt on kaheaastase aegumist鋒taja eesm鋜k motiveerida t鲻tajaid v鮰ma p鮤ipuhkust v鋖ja igal aastal, et v鋖tida 黮et鲻tamist ja pakkuda v鮥malust reeglip鋜aselt igal aastal t鲻rutiinist v鋖juda. Puhkuse eesm鋜giga ei ole koosk鮨as j鋞ta puhkus v鋖ja v鮰mata ja koguda puhkuste reservi. Seega peaks t鲻andja puhkuse ajakavasse kandma selle aasta p鮤ipuhkuse ja kasutamata p鮤ipuhkuse eelmisest aastast.

TLS ei s鋞esta, millises j鋜jekorras ja millise aja eest t鲻tajale puhkust antakse, st kas t鲻taja saab esmalt jooksva aasta puhkuse ja alles seej鋜el varem kasutamata j滗nud puhkuse v鮥 vastupidi. Puhkuste kasutamise eelisj鋜jekord m滗ratakse poolte kokkuleppel. Arusaamatuste v鋖timiseks peaksid t鲻taja ja t鲻andja seet鮰tu kokku leppima puhkuse kasutamise p鮤im鮰ted. Kokkulepete tegemisel on oluline lasta t鲻tajal kasutada v鋖jat鲻tatud puhkust enne puhkusen鮱de aegumist. T鲻andja ettev鮰tesisesed puhkuse kasutamise reeglid ei saa viia tulemuseni, kus t鲻tajal puudub v鮥malus oma puhkus enne selle aegumist 鋜a kasutada.

Allikas:raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee

* Artikkel ilmus koost鲻s t鲻inspektsiooni infokirjaga T鲻elu

Osale arutelus

  • Anne Simmulmann, t鲻inspektsiooni t鲻inspektor-jurist

Toetajad

Raadio ettev鮰likule inimesele

Hetkel eetris

J鋖gi Personaliuudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

Peopaik

Korralda oma koolitus v鮥 konverents tulirelvamuuseumis ja lasketiirus

Taktikalise laskmise keskus suudab teile korraldada unustamatu firma黵ituse. Meie konverentsiruum asub tulirelvamuuseumis, kus saab tutvuda tulirelvade ajalooga, viia l鋌i koolitusi v鮥 konverentse.

Pidup鋏v ajaloolises Roseni Tornis

Eksklusiivsed peoruumid - Roseni Torni v鋑a hea asukoht s黡alinna tuiksoonel, kaasaegne esitlustehnika ning suurep鋜ane ajalooline interj鲻r loovad m鮪usa keskkonna erinevateks s黱dmusteks.

Valdkonna t鲻kuulutused