21. aprill 2017
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Kas sa meeldid tööandjana õigetele inimestele?

Kas see ongi Sinu tööandja bränd? Päriselt? Võib ma katsun seda?
Foto: Piktochart
Arvad, et sinu ettevõte on hea tööandja, aga kas sa oled seda oma sihtrühma hulgas ka päriselt? Kui tuntud ja kui atraktiivne on sinu ettevõtte kui tööandja kuvand organisatsiooni sihtrühma hulgas?

Kõikidele ei pea meeldima!

Tööandja brändingu eesmärgiks luua olukord, kus sinu organisatsioon on nii olemasolevatele töötajatele kui ka potentsiaalsetele töötajatele eelistatuim tööandja. Oma töötajad on tööandja brändi väärtuste kandjad ning väliselt välja käidud lubadustuste otsene garantii.

Tugev sisemine tööandja bränd loob aluse tugevaks väliseks tööandja brändiks. Samas ei piisa ainult sisemisest brändist, sest mis kasu on olukorrast, kus oma töötajad on küll rahul ja rõõmsad, kuid seda kogemust teistega ei jaga ning välised sihtrühmad organisatsiooni tööandjana ei taju. Tööandja brändingu väliseks eesmärgiks on olla oma tulevaste töötajate sihtrühmade hulgas eelistatuim tööandja.

Siit ka esimene küsimus  - kas teate, kes on teie ettevõtte sihtrühmad ja kui täpselt te neid tegelikult tunnete?

Sageli kaardistatakse sihtrühmi väga üldiselt. Levinud sihtrühmad on noored ja kogenud töötajad. Nii lai määratlus ei aita ei tegelikku sihtrühma kõnetada ega ka eristuda. Z-põlvkond pole homogeenne sihtrühm ühiste väärtustega. Neil on ühiseid jooni, kuid oluline on teada, mis neid teistest eristab. Instar on Eesti Z-põlvkonna asjatundjana uurinud Eesti noorte tööootusi 2010. aastast alates.

„Me näeme, et võrreldes 2010. aastaga on oluliselt kasvanud noorte ootused paindlikele töösuhetele, noortel on huvi olla ettevõtjad, kuid samuti väärtustatakse töökoha stabiilsust“, kommenteeris Instari tegevjuht Kersti Vannas üldisi Z-põlvkonda iseloomustvaid tegureid.Samas ei pruugi need tegurid kehtida üks-ühele kõigi noorte puhul. Näiteks on metsanduse eriala ja majandustudengi ootused tööandjatele erinevad, rääkimata siis kasvõi majandustudengite sihtrümasisemisest eelistuste ja ootuste erisusest.

Selleks et pakkuda õigeid asju õigel ajal just teid huvitavale sihtrühmale nii, et te ühtlasi ka eristuks konkurentidest, on vaja neid sihtrühmi väga hästi tunda. Ei piisa keskmise Eesti noore ootuste teadmisest. Mõelge ise, kui palju läheb teile korda  Eesti keskmisele inimesele suunatud sõnum, mis kõnetaks korraga nagu kõiki ja samas mitte kedagi.

Sihtrühmaga sõbraks saamine – millest alustada?

Sinu organisatsioonis on tõenäoliselt erineva taustaga töötajaid – kaardistage esmalt suuremad ja kriitilisemad sihtrümad. Kriitilisema sihtrühma moodustavad töötajad, kes tingimata arvuliselt ei domineeri, kuid kelle asendamine on väga keeruline.

Kaardistage erialased või valdkonnapõhised sihtrühmad nende oskuste ja teadmiste järgi ehk määratlege järelkasvu ja kogenud töötajate sihtrühmad.

Kas pakkuda sihtrühmale kõike, mis ettevõttel vähegi leidub või seda, mis neile ka päriselt korda läheb?

Mis tõmbab enim tähelepanu, kas nimekiri kahekümnest punktist, kus on vaheldumisi huvitavad ja ebahuvitavad tegurid või kolm –neli tegurit, mis tõepoolest kõnetavad teid?

Infomüra on palju, mistõttu on oluline keskenduda ainult toimivale. Vastasel juhul jääb sihtrühma tähelepanu võitmata, rääkimata sisulise huvi tekitamisest. Tuleb teada, mida minu sihtrühm ootab tööandjalt ja oma elult üldiselt. Me kõik ootame isiklikku lähenemist, kuid seda saab pakkuda vaid teades, mis on meie jaoks isiklik ja kuidas see ka töötamisega seostub.

Näiteks on Instari atraktiivsete tööandjate uuringust selgunud, et osa majandustudengitest peab väga oluliseks võimalust omandada mingi aeg kogemusi välismaal, kuid seejuures soovivad nad, et nende töökoht Eestis ootaks neid hiljem tagasi. Seega võiks tööandjad arvestada, et noor töötaja võib nende juurest mingiks ajaks lahkuda, kuid suure tõenäosusega ta siiski naaseb peale seiklusi tööle.

Võta Instar EBCga ühendust ja saadame uuringu pakkumise

Aitame kaardistada sobivad sihtrühmad ja lepime kokku, keda analüüsime

Instar viib läbi uuringu

Tuleme ja tutvustame teile uuringu tulemusi

Imeline väärtuspakkumine - universaalne on surnud, isiklik elab!

Teades ja tundes sihtrühma ootusi ning võttes arvesse organisatsiooni sisemist eripära ja ainulaadsust, saab luua kõnetava ja eristuva väärtuspakkumise. Täpsemalt, väärtuspakkumised, sest kui te just robotitega ei tööta, siis universaalset lahendust olemas pole. Erinevad sihtrühmad väärtustavad tööandja juures erinevaid tegureid.  Looge sihtrühmi tõeliselt kõnetavad pakkumised – pakkumised, mis lähevad hinge.

Mida teha, et ettevõtte väärtuspakkumine ei jääks hüüdja hääleks kõrbes ja jõuaks sihtrühmani?

Selleks, et väärtuspakkumine ka sihtrühmani jõuaks, peab teadma nende poolt kasutatavaid informatsioonikanaleid. Veebikanalite osatähtsus on tõusuteel. Näiteks on tudengite sihtrühmas kasvanud aasta-aastalt sotsiaalmeedia kui infokanali olulisus: kui 2010. aastal pidas sotsiaalmeediat oluliseks 42% tudengitest, siis 2016. aastal juba 81%.

Instari atraktiivsete tööandjate ja tudengite uuring annab organisatsioonile võimaluse kaardistada just oma spetsiifilise sihtrühma (olgu selleks hea õppeedukusega keemiatudengid või  erialase töökogemusega hetkel töötavad IT tudengid) ootused, infokanalid, mida nad kasutavad ning mis peamine - sinu organisatsiooni tuntus ja atraktiivsus just teid huvitavas sihtrühmas.

Kust alustada ning kuidas seda hinnata?

Tööandja brändi tegevuste üheks alustalaks on tegevuste tulemuslikkuse hindamine.

Üheks parimaks välise tööandja brändingu tulemuslikkuse hindamise indikaatoriks on organisatsiooni tuntus ja atraktiivsus tööandjana võrreldes konkurentidega. 

Selleks et hinnata olukorra muutust, on vaja teada, milline oli algne olukord - nulltase, millest alates hakatakse kas kordaminekuid või altminekuid hindama. 

Tööandja tuntus

Tööandja brändi tuntus demonstreerib, kuivõrd teadlik on teie sihtrühm sinu organisatsioonist kui tööandjast. Kui teid ei teata, siis on ka keeruline oma sõnumit sihtrühmani viia ning atraktiivne tööandja olla.

Tuntus ei võrdu alati atraktiivsusega.

Sageli eeldatakse, et mida tuntum organisatsioon, seda parem tööandja. See eeldus ei pea paika ja kohati võib negatiivne tuntus hoopis tööandja atraktiivsust kahandada. Samas aitab positiivne tuntus kindlasti atraktiivsusele kaasa. Kui teie sihtrühm teid ei tea või teab minimaalselt, siis on teil ka keeruline töötajaid leida. Tasub silmas pidada, et eesmärk on olla tuntud just oma sihtrühmas mitte kogu Eesti, Baltikumi või maailma inimeste jaoks.

Mõtle läbi:

Kas teie sihtrühm teab, et teie ettevõte eksisteerib?Milline on teie tuntus tööandjana võrreldes konkurentidega?Kuidas on see ajas muutunud?

Atraktiivsus – kas teie juures soovitakse töötada.

Tööandja atraktiivsus iseloomustab sihtrühma huvi just teie  juures ning mitte kuskil mujal  töötada.

Tore on olla hinnatud tööandja võrreldes mõne tuntud organisatsiooniga, kuid kui see organisatsioon  ei ole teie tööturu konkurent, siis on nende võitmine, vaid väike positiivne enesepettus. Oluline on teada, kui atraktiivne tööandja olete võrreldes oma tööturu konkurentidega.

Mõtle läbi:

Kui suur osa (mitu%) teie sihtrühmast oleks huvitatud teie juures töötamisest?Milline on nende  huvi teie juures töötamise vastu võrreldes huviga  teie konkurentide juures töötada?Kuidas on teie atraktiivsuse  ajas muutunud, seda ka konkurentidega võrreldes?

Instar on alates 2010. aasast kaardistanud Eesti tööandjate atraktiivsust.  Igal aastal on vastajad hinnanud keskmiselt 170 Eestis tegutsevat tööandjat. Uuringu tulemused annavad organisatsioonile võimaluse positsioneerida end oma sihtrühma hulgas võrreldes konkurentidega ning saada ülevaade oma organisatsiooni kui tööandja atraktiivsusest alates 2010. aastast ehk 8 aasta lõikes. Ajaline vaade võimaldab hinnata organisatsiooni ja selle konkurentide tegevuste tulemuslikkust tööandja atraktiivsusele.

Instari Atraktiivsete tööandjate uuring alates 2010 aastast

Instar viib alates 2010 aastast läbi kolme atraktiivsete tööandjate uuringut, mida on kaheksa aasta jooksul paljud Eestis tegutsevad organisatsioonid kasutanud oma tööandja brändingu  ja värbamistegevuste hindamiseks ja planeerimiseks.Uuringu tulemused esitatakse organisatsiooni huvitava sihtrühma ning uuringu keskmise vastaja kohta, et tuua välja sihtrühma erisus keskmisest Eesti tudengist/kutsekooliõpilasest või meditsiinitudengitest. Enim levinud sihtrühmad, mille kohta on väljavõtteid tehtud on IT-, majandus-, logistika- ja  arstitudengid. Mõned huvitavamad sihtrühmad on näiteks töökogemusega mehhatrooonika- ja mehaanikatudengid, heaõppeedukusega keemia ja geenitehnoloogiatudengid, töökogemusega ja hea õppeedukusega majandustudengid,  farmaatsia ja proviisori eriala tudengid.Kui palju on teil jäänud uuringuid lauasahtlisse? Selleks, et tööandja atraktiivuse tulemustega seda ei juhtuks, teeb Instar kõigile uuringu tellijatele praktilise lühiseminari, kus analüüsitakse tulemusi ning hinnatakse tuleviku perspektiive.Organisatsiooni tööandja tuntuse ja atraktiivuse kaardistamine ja positsioneerimine on vajalik esimene samm tööandja brändinguga tegelemisel või sellega alustamisel.See on hea mõõdik kevadel nt. karjäärimessidel ja muude tegevustega noori värvanud organisatsioonidele oma värbamistegevuste tulemuslikkuse hindamisel.

Uuringu kasu tellija silme läbi

“Tellisime Instarilt IT-tudengite sihtrühma väljavõttega atraktiivse tööandja maine uuringu. See andis väga hea ülevaate noorte IT-inimeste ootustest ja eelistustest tööturul ning info, milliste kanalite kaudu oleks nendega mõistlik suhelda. Meeldis väga personaalne lähenemine, kus ei saadetud lihtsalt uuringu tulemusi e-mailile, vaid Instar tegi meile kontoris põhjaliku ettekande. Pärast oli ka huvitav koos arutleda tulemuste põhjuste ja tagamaade üle. Soovitaksin sihtrühmapõhist uuringut kindlasti nendele tööandjatele, kes teevad noorte värbamisega seotud otsuseid n-ö kõhutunde järgi – võib juhtuda, et teil on õigus, aga võib juhtuda, et üldse mitte!” Laura Pukk, HR Manager, IT firmast Cash On Go LtdMilline uuring sobib kõige paremini teie tööandja kuvandi tuntuse ja atraktiivsuse kaardistamiseks?

Kõige aluseks on sihtrühmade täpsem tundmine, mistõttu viib Instar läbi kolm atraktiivsete tööandjate uuringut. Milline uuring on teile sobivaim?

Eesti tudengite atraktiivse tööandja tööootuste uuring

Uuring on mõeldud organisatsioonidele, kelle peamine töötajaskond on kõrgharidusega töötajad või väga spetsiifilise kõrgharidusega töötajaid, keda on Eestis vähe ja kelle nimel peab pingutama.

Eesti tudengite atraktiivse tööandja ja tööootuste uuring on üks pikaajalisemaid, kvaliteetseimad ja suurima valimiga tudengite tööootuste uuringuid Eestis. 2017. aastal toimub uuring juba 8 korda. Uuringule vastajaid on reeglina üle 3000 ning puhta valimi moodustab 2000 vastajat. Suur valim võimaldab organisatsioonidel parremini just neid huvitavaid sihtrühmi täpsemalt uurinda.  Huvitav fakt: 2017. aastal toimub uuring esmakordselt ka inglise keeles. Eestis on noori vähe ja see uuendus võimaldab kaasata ka välistudengite sihtrühma, kes võiks olla huvitatud Eestisse jäämisest.Eesti kutsekoolide õpilaste atraktiivse tööandja tööootuste uuring

Organisatsioonidele, kelle peamine töötajaskond on oskustöölised, kes on peamiselt oma hariduse omandanud kutseõppeasutustes. Uuringu valim on 500 õpilast ning esindatud on kõik suuremad Eesti kutseõppeasutused.

Eesti meditsiinitudengite atraktiivse tööandja tööootuste uuring

Uuring on mõeldud meditsiinivaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele, kelle peamine töötajaskond on meditsiinitaustaga, sh Tartu Ülikoolist, Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist. Uuringu valim on 400 ja esindatud kõik olulisemad meditsiinikõrgharidust pakkuvad asutused. Meditsiiniuuringus hindavad vastajad meditsiinisektori organisatsioonide tööandja atraktiivsust.

Mida teha, kui soovid teada, milline on sinu organisatsiooni tööandja kuvand 2017. aastal konkurentide ja eelmiste aastatega võrreldes?

2017. aasta atraktiivsemate tööandjate ja tudengite, kutsekoolide ja meditsiinitudengite tööootuste uuringud on algamas - kontrolli, kas sinu organisatsioon on hinnatavate nimekirjas!

Kui sinu organisatsiooni pole nimekirjas, siis saad sellest teada anda esmaspäeva, 10. aprillini aadressil [email protected] Nimekirjas olemine ning Eesti keskmise tudengi hinnangu teada saamine ei maksa midagi.

Eesti atraktiivsemaid tööandjad ja kvaliteedimärk

Iga aasta septembris tunnustab Instar koostäööd PARE-ga Eesti atraktiivsemaid tööandjaid. Kvaliteedimärgid anname välja neljas kategoorias: Eesti atraktiivseim tööandja, majandustudengite, IT-tudengite, tehnikatudengite eelistus. Miks just need kategooriad? Ikka sellpärast, et tähtis on olla atraktiivne just oma sihtrühmas ja sihtrühmade ootused erialati on väga erinevad.

KONTAKT: 

Kersti Vannas, [email protected]

Triin Jürgens,[email protected]

Instar EBC – tööandja brändingu lahendused aastast 2007

+3725296166

Facebook

Instagram

Instar EBC on 2007 aastal loodud Eesti esimene tööandja brändingu agentuur. Instar pakub tööandja brändingu täislahendust: Uuringuid, koolitusi, konsultatsioone, strateegilist tööandja brändi väljatöötamist, tööandja brändi kommunikatsiooni, sõnumi visualiseerimist läbi töökuuluste, videote karjäärilehtede, mängustatud lahenduste ja muude abivahendite. Oleme edukalt viinud läbi tööandja brändingu projekte Eestis, Lätis ja Leedus.

Liitu Personaliuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Helen RootsPersonaliuudised.ee juhtTel: 55 988 223
Cätlin PuhkanPersonaliuudised.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700
Mirell SoaseppKonverentside programmijuhtTel: 55 565 456