13. november 2017
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Tööandja brändingu kontaktreis Soome

Tööandja brändingu kontaktreisi reisiseltskond
Foto: Kersti Vannas, Instar EBC
2. novembril toimus Instari ja Eesti Kaubandus- Tööstuskoja eestvedamisel korraldatud personalijuhtide kontaktreis, mis viis meid põhjanaabrite juurde Soome. Reisi eesmärgiks oli kuulata sealsete ettevõtete kogemusi tööandja brändinguga tegelemisel. Miks just tööandja bränding ja miks Soome?

Soome sai reisi sihtpunktiks valitud just seetõttu, et sealsetes ettevõtetes on tööandja maine kujundamisega edukalt tegeletud juba märksa kauem (ning märksa mastaapsemalt) kui Eestis, samuti on Soome ettevõtted mõistnud tööandja brändingu olulisust nii uute töötajate värbamisel kui ka olemasolevate töötajate hoidmisel. Ühte päeva mahutasime nelja väga erineva ettevõtte külastused.

Neste

Esimene visiit viis meid Soome kütusetootja Neste peakontorisse, kus meie 17-pealist seltskonda võõrustasid Neste personalidirektor Nina Yliuntinen-Bau ja personaliteenuste juht Hanne Paavolainen.

Tööandja bränding toetub Nestes ettevõtte äritegevusele, visioonile ja strateegilistele eesmärkidele. Neste visioon kõlab järgmiselt: „Loome iga päev vastutustundlikke valikuid”, mis on ühekorraga nii üsna ambitsioonikas kui ka motiveeriv sõnum. Nestele on oluline ka jätkusuutlik lähenemine ärile.

Töö, mida tehes tunned end hästi ning mis teeb head. Kindlasti kuulub siia juurde turvalisus tööl ning operatiivne ja muutustega kohanduv tööstiil. Nestes mõõdetakse töö tulemuslikkust, mitte kontoris veedetud tunde.Ressursside efektiivne kasutamine ning kliima säästmine.Vastutustundlik töö kogu tarneahelas.

Nestes julgustatakse töötajaid küsima endalt, kuidas saaksid nad end tööalaselt veelgi rohkem arendada, kuhu suunas sooviksid nad liikuda ja mida Nestes töötamine neile annab. Soodustatakse horisontaalset arengut ja sisemist karjääri. Edasiviivat kultuuri kirjeldab ka pidev dialoog ja tagasisidestamine kolleegide ja juhtidega ning tulemustele orienteerumine.

Tööandja teekond ja tööandja bränding Nestes

Kindlasti tuleb uute töötajate värbamisel kasuks Neste looduslähedane mõtlemine. Tööandja brändingul on aga ka väga kindel strateegia, mille alusplokkideks on ettevõtte visioon (loome iga päev vastutustundlikke valikuid) ja väärtused (vastutus, koostöö, uuendusmeelsus, parim kvaliteet). Järgmine plokk tööandja brändingu strateegias on ettevõtte eesmärk („Usume, et iga järgneva põlvkonna eesmärk on muute meie koduplaneet tervemaks”). Järgnevad töötajate iseloomuomadused: Nestes hinnatakse avatust, julgust ning usaldusväärsust. Püramiidi tipus on aga ettevõtte tunnuslause „Ainus tee viib edasi.”.

Nestes on kasutusel globaalne sisseelamisprogramm uutele töötajatele, mis garanteerib, et kõik töötajad saavad ettevõttest, selle väärtustest ja turvalisuse olulisusest ühtmoodi aru. Ja muidugi – töötajad olgu tööandja saadikud!

Vaata ka:

Like Neste: mängustatud lahendus kodulehel ja sotsiaalmeedias. Testi abil saad vaadata, kas sinu väärtused kattuvad Neste omadega (85% vastajate puhul see ka nii on).

#SummerwithNeste. Igal aastal on Nestes tööl 350 praktikanti, kellest 97% soovitavad Nestet ka pärast praktika lõppemist tööandjana. „Get them young, get them engaged,” kõlas Neste personalitöötajate soovitus.

 Ramboll

Päeva teine sihtpunkt oli inseneriprojektidega tegelev suur rahvusvaheline ettevõte Rambollkus meie gruppi võtsid vastu personalidirektor Minna Koisti, tööandja brändingu projektijuht Sari Engen ning turundus- ja kommunikatsioonidirektor Tuulia Paulanto.

Kohe sissejuhatuseks kõlas ka küsimus, kellele kuulub tööandja bränd: personali- või turundusosakonnale? Rambollis usutakse, et  tööandja bränd kuulub ikkagi organisatsiooni töötajatele. Töötajad ongi meie tööandja bränd.

Rambollis töötab 13 000 inimest 35 riigist, Soomes on Rambollil 28 esindust. Ettevõttes on madal hierarhia ning kõige olulisem roll on kanda spetsialistidel (inseneridel). Mis seda kirjut seltskonda ühendab? Ühendavaks lüliks on ettevõtte kultuur, samuti on ülioluline töötajate rahulolu. Kõiki töötajaid koheldakse võrdselt ja ausalt (tuletame meelde, et see on Instari tudengiuuringu põhjal ka Eestis kõige olulisem töökoha valiku kriteerium!) ning see on ka üks tööandja brändingu alustalasid.

Üks võtmetegureid uute talentide leidmisel on tööandja bränd. Ramboll on oma sihtrühmas väga hinnatud tööandja ning väga oluline roll selle maine loomisel ja hoidmisel on ettevõtte tippjuhtidel.: see on kiire ja odav. Samuti käib tihe koostöö ülikoolidega (soovitus värbajatele: küsitle äsja ülikooli lõpetanud noori, et teada saada, millistel üritustel peaks sinu ettevõtte esindajad kohal olema!).

Kõige efektiivsemaks värbamiskommunikatsiooni kanaliks peetakse Rambollis sotsiaalmeediat

Ramboll soovitab võimalikult palju kaasata oma töötajaid ja alustada juhtidest: kui tahad luua oma unistuste meeskonda, tööta ka ise selle nimel! Kuna Rambollil ei ole suurt tööandja brändingu eelarvet, ongi see valdkond kaetud oma töötajate kaasamisega sotsiaalmeedias sisu loomisesse ja jagamisse. Soovijatele pakutakse ka sotsiaalmeedia koolitusi ning Twitterist jt kanalitest tulev uudisvoog on lisatud ettevõtte siseveebi.

Castrén & Snellmann

Päeva kolmas sihtpunkt oli Soome üks suurimaid ja vanimaid advokaadibüroosid Castrén & Snellmann, mille ajalugu ulatub 1888. aastasse. Ettevõtte vaimu väljendab ka väga kodune hüüdnimi Cassu, mida julgelt kasutatakse. Meie võõrustajateks olid personalijuht Jenni Marko, kommunikatsioonijuht Iines Hyvärinen ja personalitöö praktikant Elina Kytömaa.).

Castrén ja Snellmannis töötab 260 inimest, neist 140 advokaati, ning ettevõttel on harukontorid ka Moskvas ja Peterburis. 2008.–2009. aastal sõnastati uuesti ka ettevõtte praegused väärtused, milleks on usaldus, austus, säde ja tasakaal töös (confidence, respect, spark, productive balance

Ettevõtet eristab konkurentidest sisemine töökultuur, mida hoitakse ja hinnatakse. Väärtused ja organisatsioonikultuur ongi tööandja bränding.

Castrén ja Snellmann võtab aastas tööle ligi 50 praktikanti ja värbab neist umbes neli. Praktikaprogramme on väga erinevaid – nii tööalaselt kogenumatele kui ka vähem kogenud juristidele ja nt assistentidele. Umbes 2/3 ettevõttes töötavatest juristidest ongi ettevõttesse tööle tulnud praktikaprogrammide kaudu. Väga oluliseks peetakse praktikantidelt saadud tagasisidet.

Tihe koostöö käib kõikide Soome tudengiorganisatsioonidega, kelle esindajatele korraldatakse iga-aastaseid üritusi. Tudengeid kutsutakse oma kontorisse külla ja minnakse ka ise üliõpilasküladesse, samuti spondeeritakse erinevaid üliõpilasüritusi ja küsitakse noortelt, milline on nende meelest Cassu hing ja olemus. Castrén & Snellmanni juristid annavad ka ülikoolides praktilisi kursuseid.

Ettevõtte töötajaid julgustatakse sotsiaalmeediasse sisu looma ja artikleid kirjutama ning jagatakse ka selleks vajalikku nõu. Facebooki-lehe peamine sihtgrupp on tudengid, keda kaastakse ka sisuloomesse (nt praktikandid). Samuti kasutatakse (peamiselt noorte) kõnetamiseks Instagrami. Kogu sotsiaalmeedia voog koondatakse ka ettevõtte sise- ja välisveebi karjäärilehele.

Vincit

Päevale pandi punkt Soome tarkvaraarenduse kroonimata kuninga Vinciti kontoris, kus oma tegemistest rääkis üks Vinciti asutajatest  ja CEO Teemu Uotila. Firma asutati 2007. aastal Tamperes, Helsingi kontor avati 2014. aastal ja kokku töötab ettevõttes üle 350 inimese. Vincit on korduvalt valitud Euroopa ja Soome parimaks tööandjaks.

Töötaja heaolu seatakse Vincitis kliendi heaolust ettepoole:  kui töötajad on rõõmsad ja rahul, siis on seda nende kaudu ka kliendid.

Vincit on oma olemuselt väga „lame” organisatsioon, kus ei ole suurt hierarhiat.  Igal moel toetatakse töötajate motiveerivat teekonda ettevõttes: kui inimesel on tööalaselt mingi sügav huvi, pakutakse talle võimalust selle teemaga lähemalt tegeleda. Tasub arvestada, et inimese huvid võivad ajaga muutuda ja ettevõte peab nende muutustega kaasas käima.

Vincitis leitakse, et on juht on seda rahulolevam, mida vähem peab teiste töötajate murede eest hoolt kandma, seetõttu antakse töötajale ka võimalikud vabad käed otsustamiseks. Näiteks saavad töötajad ise ilma juhi või raamatupidamise kinnituseta teha vajalikke kulusid (kuni 1000 eurot), olgu see taksosõit või muu praktiline asi, mida kohe vaja läheb. Ettevõte annab töötajatele vahendid, mida nad oma eesmärkide saavutamiseks vajavad, ülejäänu on aga juba puhtalt töötaja enda otsustada.

Vinciti väärtused on skaleeruvad, samuti on juba ette arvesse võetud, et väärtusi peab aeg-ajalt kohandama. Ego on juhtimismudelitest välja jäetud.

Ettevõtte pakutavad hüved annavad palju vabadust, aga see eeldab ka vastutust. Vincitis usutakse inimesi kaasavasse lähenemisse. Ka klientidelt küsitakse pärast iga projekti lõppu tagasisidet projektis osalenud töötajate kohta.

n arv töötajaid tähendab ka n arvu motivaatoreid. Vincitis ei ole keerukaid lisatasude süsteeme: põhipalk on kõigile sama, erisus on tulemustasudes, mis sõltuvad konkreetselt töötaja oskustest, teadmisest ja töömahust. Palga määramise aluseks on kaudselt klient (kui palju ta on valmis  töötunni eest maksma). Selline süsteem aitab vältida väsitavaid palgaläbirääkimisi.

Värbamine käib Vincitis kiiresti – kõigest kahe nädalaga – ja koosneb kolmest etapist. Lisaks tööalastele oskustele pööratakse väga suurt tähelepanu ka sellele, kas uus inimene sobib ettevõtte töökultuuriga kokku. Värbamisprotsessis puutub kandidaat kokku viie Vinciti töötajaga ja kõik viis peavad uue inimesi värbamise heaks kiitma. Kõrged nõudmised tähendavad ka seda, et vaid väike osa kandidaatidest võetakse tööle. Värbamisprotsessil jälgitakse, et tagasiside kandidaatidele oleks kiire.

Leadership as Service (LaaS): tegemist on Vinciti väljatöötatud töötajate juhtimise süsteemiga, mis pakub ligi 200 eri teenust, mida kõik töötajad tasuta kasutada saavad – lastehoiust personaaltreenerini välja.

Pidev tagasisidestamine: töötajate rahuololu ei mõõdeta mitte korra ega kaks aastas, vaid lausa iga päev – kõik Vinciti töötajad saavad iga päev ühe nupulevajutusega hinnata, kuidas nad oma päevaga rahul on.

Vinciti vägagi praktiline ja maalähedane soovitus on järgmine: ärge värvake kehvi inimesi.

Kokkuvõtteks

Kõigile külastatud ettevõtetele oli oluline nende töökultuur.Aktiivne sotsiaalmeedia kasutamine.Järelkasvu-/praktikaprogrammid.Neste võtab aastas 350 praktikanti ja värbab neist hiljem tööle umbkaudu 20%Castrén & Snellmann võtab aasta 50 praktikanti ja värbab neist tööle umbes neli.

Reisi korraldasid: Kaubandus-tööstuskoda ja Instar

Allikas: Instari blogi

Autor: Triin Jürgens, projektijuht

Liitu Personaliuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Helen RootsPersonaliuudised.ee juhtTel: 55 988 223
Cätlin PuhkanPersonaliuudised.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700
Mirell SoaseppKonverentside programmijuhtTel: 55 565 456