Autor: Personaliuudised.ee • 6. november 2019

Personali Praktik, november 2019

Viimaste aastatega on juhtimises fookus finantsnäitajatelt lõpuks ometi nihkunud inimestele. Tööturul pole inimesi liikvel, tuleb õppida hoidma olemasolevaid ning olla nutikam kui kunagi varem, et õigete inimeste tähelepanu pälvida.

Fookuses on inimene

Käesolevast Personali Praktiku numbrist leiate rohkelt häid kogemusi ning ideid, kuidas leida oma organisatsiooni sobivaid meetmeid töötajate tööõnne kasvatamiseks. Rahulolu tööl ei mõjuta üksnes soodustused, vaid ennekõike juhtimiskvaliteet ning suhtumine. Kaasavast juhtimisest kirjutab Marget Mark, väärt kogemust juhtide arendamisest jagab Raivo Valk. Kõige motiveeritum on inimene siis, kui eesmärgid on selged ning nende saavutamiseks antakse vabadust. Parimat praktikat sellel teemal jagab Laura Pukk. Kuidas üle elada keerulisemad ajad organisatsioonis ning teadlikult arvestada ellujäänute sündroomiga muutuste juhtimisel, räägib Ursula Muddi. Virge Grant on personalijuhina ravispaas Tervis töötanud juba 15 aastat. Mida on selle ajaga teha jõutud ning kuidas organisatsiooni arendatud, saab lugeda persooniloost. Teine pikem ja põnev kogemuslugu on rääkida R-Kioski personalijuhil Piret Aessil.

Elame ajal, mil korraga võib samas organisatsioonis olla tööl kuni neljast põlvkonnast töötajaid. Oskuslik koostöö korraldamine ning üksteise mõistmise suurendamine mõjutavad äritulemusi igal juhul hästi. SEB on oskuslikult ära kasutanud noorema põlvkonna loomulikke oskusi kogu organisatsiooni arengus ning oma kogemust Digiakadeemiast nad meiega ka lahkelt jagavad. Meil on siiani levinud eksiarvamus, et eakas inimene ei ole enam nii õppimisvõimeline või ei suuda ajaga kaasas käia, mistõttu eelistatakse värvata nooremaid ning koolitusraha hoitakse küpsemas eas töötajate arvelt kokku. Teadlased on ammu tõestanud vastupidist. Taimi Elenurm annab kasulikke soovitusi, mida võiks arvestada suure kogemusega inimese arendamisel.

Oktoobri keskpaigas tunnustati pere- ja töötajasõbralikke firmasid kuld-, hõbe- ja pronksmärgisega ning omistati uuetele programmi sisenenutele algmärgised. Neil kõigil on rääkida lugusid ning jagada mõtteid töötajate elu rikastavate ning äritulemusi paremuse poole mõjutavate meetmete rakendamise kohta. Soovitan vaadata Tööelu portaalist pere- ja töötajasõbraliku märgise programmi organisatsioone ning uurida nende kogemuste kohta.

Head lugemist!

Ene Olle

Persoonilugu: Virge Grant – heaoluekspert suvepealinnast (Kristel Ainsalu)

Septembri keskpaigas on suvepealinn Pärnu vaikne, kui tänavatelt turiste otsida. Tegelikult võib see mulje olla petlik – oktoober ja november on kauaaegses sanatooriumis Tervis kõige tihedamad töökuud. See üllatab ka mind kui endist pärnakat, kelle jaoks Pärnu elab ja hingab kiirendatud rütmis vaid maist poole augustini.

Sügis toob suvises kiiruses toimetanud pärnakatele siiski mõningase rahu ning aitab ennast koguda ja uusi sihte seada. Ühel kuldsel reedesel sügisõhtul sean sammud ravispaahotelli Tervis, et kohtuda oma lasteaiakaaslasest ning hilisemast kooliõest Tervise ja Tervise Paradiisi kauaaegse personalijuhi Virge Grantiga

Tööajaarvestuse pidamine kohustab tööaega mõõtma (Tambet Toomela, Erika Tuvike, Marja Stina Saaliste)

Töölepingu seaduse § 28 lg 2 p 4 kohaselt on tööandja kohustatud tagama töötajale kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust. Selline tööajaarvestuse pidamise kohustus pole sugugi vaid formaalsus. Töölepingu seadus ei sätesta konkreetsemaid nõudeid ega juhiseid, kuidas peab tööaega arvestama, ning nii võib tunduda, et piisab, kui panna paika töötamise algus- ja lõpuaeg ning pidada töötatud aja kohta arvestust sellest lähtudes. Sellest ei pruugi aga piisata.

KKK: töösuhte lõpetamine katseajal oleva raseda töötajaga (vastab Ülle Kool)

Kas tööandjal on õigus minuga töösuhe katseajal lõpetada, sest olen rase ega suuda tööandja arvates oma tööülesandeid vajalikul määral täita? Kas seadus üldse lubab rasedat vallandada?

Vanemaealine tööjõud on väärtuslik ressurss (Taimi Elenurm)

Eesti 55–74aastaste tööhõivemäär on küll Euroopa üks kõrgemaid, kuid tööturult lahkutakse pahatihti põhjustel, mida saaks ennetada: tervise halvenemine, teadmiste ja oskuste aegumine ning sobivate töötingimuste puudumine.

OKR-metoodika – abistaja või ahistaja? (Laura Pukk)

OKR (objectives and key results) on töö eesmärgistamise metoodika, mille esimesi kasutajaid oli Google. Nüüdseks on OKR-süsteem üsna laialt levinud ning Eestis kasutavad seda peamiselt IT-ettevõtted. Tegelikult sobib see metoodika kõigi valdkondade ettevõtetele.

Kaasav juhtimine väärtustab töötaja isiklikke eesmärke (Marget Mark)

Tänapäeval liituvad töötajad ettevõttega eelkõige isiklikest eesmärkidest ja väärtustest lähtudes, mis seab juhid silmitsi organisatsioonikultuuri ja juhtimisstiili muutmise vajadusega. Turbulentses ärikliimas, kus ettevõtete arengutsüklid kiirenevad ja kasvuootused suurenevad, oodatakse ettevõtetelt laiemat sotsiaalset vastutust. Innovative Leadership Institute’i juht Maureen Metcalf toob Forbes’i käesoleva aasta septembrinumbris välja kõige olulisemad äri juhtimise muutused, millega järgmise kolme kuni viie aasta jooksul tema arvates arvestada tuleb.

Elu nagu Ameerika mägedel – kahanemisest kasvuni (Ursula Muddi)

Nordnet OÜ projekt „Elu nagu Ameerika mägedel – kahanemisest kasvuni” on konkursi „Parim personaliprojekt 2019” finalist. Nordnet on külmutatud ja jahutatud toodete logistikale spetsialiseerunud ettevõte. Nordnet OÜ kogemuslugu „ellujäänute sündroomi” teadlikust arvestamisest muutuste juhtimisel on lugu kollektiivse koondamise läbimisest 2016. aastal ning ettevõtte uuele kasvule pöördumisest (ajavahemik 2015. aasta teisest poolaastast 2018. aasta esimese poolaastani).

SEB Digiakadeemia tõstis töötajate digiteadlikkust (Kristiina Lõhmus)

Töötajate digiteadlikkuse tõstmiseks tuleb kasutada mitut lähenemisviisi. Selleks sai ellu kutsutud SEB Digiakadeemia ehk projekt, mis koondab kõik digiteadlikkuse arendamiseks mõeldud arendustegevused ühte programmi. Tehnoloogia areneb üha kiiremas tempos ning ettevõtted peavad aina enam pingutama, et klientide ootustele ning digiajastu standarditele vastata. Järjest rohkem teenuseid ja tooteid digitaliseerub ning see aitab ettevõtetel säilitada konkurentsivõimet, võimaldades protsesse efektiivsemaks muuta.

Tartu Ülikooli arenguprogramm toetab algajat juhti (Raivo Valk)

Arenguvõimalusi vajavad kõik, ent sageli tahetakse kiiresti ree peale saada pärast karjäärimuutust spetsialistist juhiks. TÜ juhi arenguprogrammi peamine fookus ongi alustavatel juhtidel. Pole kuigi palju inimesi, kellel oleks ükskõik, millise juhi meeskonnas töötada. Professionaalset juhti hindab nii töötaja kui ka organisatsioon tervikuna. Juhtimise kvaliteedist sõltub lihtsalt liiga palju, et mitte küsida, millist tuge ja arenguvõimalusi saame oma juhtidele pakkuda. Tartu Ülikooli juhi arenguprogrammi peamine fookus on alustavatel juhtidel, ent liituma on oodatud ka kogenud juhid ning need, kelle juhitee ülikoolis on alles ees.

R-kioski muutumine suitsuputkast mitmekülgseks väikepoeks (Kai Miller)

Ligi saja väikese poega R-Kiosk on põnevate arenemisvõimalustega ettevõte, mis pakub häid väljakutseid nii klienditeenindajale kui frantsiisivõtjale. R-Kioski personalijuht Piret Aess rääkis lähemalt tööandja brändist, võõrtööjõu kasutamisest ja sellest, kuidas on teenindaja töö ajas muutunud.

Personalijuhi paljutõotav karjäär (välispraktikast tõlkinud Kaisa-Kitri Niit)

Personalijuhi amet on üks kõige paljutõotavamatest. Personalijuhtide tööväljavaated järgmiseks aastakümneks näivad olevat tugevad. USA Tööjõustatistikabüroo ja The Wall Street Journali tehtud värskest uurimusest selgub, et personalijuhi amet on USA-s 800 ameti seas 35. kohal. Pingerida põhineb järgmise kümne aasta ennustatavate vabade töökohtade hulga ja 2018. aasta mediaanpalkade määra kõrgeimatel keskmistel näitajatel.

Personalitöö ja personalijuhtimine on üks kiiremini kasvavaid valdkondi Ameerika Ühendriikides. Ennustatakse, et personalijuhtide tööhõive kasvab 2028. aastaks 7 protsenti – kiiremini kui kõikide ametite keskmine (5,2 protsenti). See tähendab ümberarvestatuna umbes 14 400 vaba töökohta igal aastal.

Loobuge meeskonna arendamisest ja laske inimestel tööd teha (FastCompanyst tõlkinud Kaisa-Kitri Niit)

Olete seda kindlasti kuulnud: on väga oluline, et inimesed tunneksid end üksteisega seotuna. Usaldus ja head suhted teevad tööelu kergemaks. Päris suhted päris inimestega vallandavad heaoluhormoone. See omakorda tõstab tuju, suurendab õppimisvõimet, parandab mälu ning muudab stressi suhtes vastupidavamaks. Kahjuks lähevad mõned juhid meeskonna arendamisega veidi liiale. Suvepäevad ja ühisüritused võivad tunduda hea mõttena, aga tegelikult muudavad need enamiku inimesi veidi pööraseks. Parem aidake inimestel olla tulemuslikud.

Lihtne viis töökonfliktide lahendamiseks (FastCompanyst tõlkinud Kaisa-Kitri Niit)

Igas konfliktilahenduse protsessis on lihtsad sammud, mida saab kasutada töökaaslaste või ülemuste ja alluvate vaheliste vaidluste lahendamiseks. Inglise keeles moodustavad nende sammude algustähed akronüümi LEAD – Listen, Empathize, Acknowledge (and Apologize), Do something. Eesti keeles on need sammud kuulamine, mõistmine, teadvustamine (ja vabandamine) ning tegutsemine.

Personaliuudiseid välismaalt: Ühendkuningriigis lühem kui 35-tunnine töönädal? (välispraktikast tõlkinud Kaisa-Kitri Niit)

Kus tahetakse kehtestada tavapärasest lühemat töönädalat? Kus töötab senisest rohkem mehi kodus? Kus on tööandjad mures tööjõupuuduse pärast? Personaliuudiseid Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest, Indiast, Rootsist, Sloveeniast ja Poolast.

Liitu Personaliuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Personaliuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Helen RootsPersonaliuudised.ee juhtTel: 55 988 223
Cätlin PuhkanPersonaliuudised.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700
Mirell SoaseppKonverentside programmijuhtTel: 55 565 456